Supervizijų grupė psichologams

Šiuo metu grupė nėra renkama.

Nedidelė grupė skirta pradedantiems, besimokantiems ar baigusiems psichoterapinį institutą ir su klientais dirbantiems psichologams. Grupelėje duodama ir nagrinėjama teorinė medžiaga kaip dirbti su tam tikrom klientų problemom ir psichoterapiniai atvejai schemų terapijos ir charakterių psichologijos pagrindu. Darbas vyksta vienam žmogui pristatant atvejį ir jį analizuojant, o vadovė nušviečia platesnį, su konkrečiom problemom susijusį, teorinį supratimą ir praktines darbo galimybes.